Wij begrazen met zeldzame Nederlandse huisdierrassen

In opdracht van de gemeente Leiden begrazen wij de oostelijke graslanden van Polderpark Cronesteyn. Dat is een alternatief voor machinaal maaien. Het is beter voor de biodiversiteit in het park en leuker om te zien. Doordat wij begrazen met koeien, schapen en geiten krijgen we nog meer diversiteit dan met een enkel diersoort. Deze soorten zijn alle drie zeer geschikt voor natuurbegrazing en ook verschillend als het om eetgedrag gaat. Zo krijgen we veel variatie in het landschap en worden er veel plaagsoorten (planten die er niet thuishoren) bestreden. Sinds het einde van de zomer zijn de dieren gefaseerd naar het park gekomen en de kudde is nu compleet. We zijn van plan om op gezette tijden ter plekke voorlichting en uitleg te geven.
Wij werken samen met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Zij zetten zich in voor het behoud en gebruik van authentieke landbouwhuisdierrassen, ons levend erfgoed. Als onze dieren zijn stamboek dieren en zo helpen wij actief mee aan het in stand houden van drie rassen: de Blaarkop koeien, Nederlands Landgeiten en Groot Heideschapen.
Bekijk onze facebook pagina